60

آموزش ایچیموکو قسمت 17

Binazir Chart 0

https://binazirchart.com/post/detail/70/ ایچیموکو چیست و آموزش تصویری روانشناسی ایچیموکو https://binazirchart.com/post/detail/206/ تمام نکاتی که برای حمایت و مقاومت برای کندل ها گفته شد، برای چیکواسپن گفته می شود، و نکته مهم این است که خود کندل می تواند نقش حمایت یا مقاومت را برای چیکو اسپن ایفا کند. زمانی می توانیم بگوییم که روند نزولی تغییر می کند، که بتواند چیکواسپن کندل ها را بشکند. نکته بعدی: شما می توانید الگوهای کلاسیک را روی چیکو اسپن رسم کنید. نکته سوم: زمانی که چیکواسپن کندل ها را بشکند می تواند نوید یک روند پرقدرت را بدهد. نکته بعدی: زمانی که چیکواسپن مقاومت کندل، کیجنسن و تنکنسن و ابر را رد کند، بعد از پول بک می تواند رشد کند.

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 17

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/70/ ایچیموکو چیست و آموزش تصویری روانشناسی ایچیموکو https://binazirchart.com/post/detail/206/ تمام نکاتی که برای حمایت و مقاومت برای کندل ها گفته شد، برای چیکواسپن گفته می شود، و نکته مهم این است که خود کندل می تواند نقش حمایت یا مقاومت را برای چیکو اسپن ایفا کند. زمانی می توانیم بگوییم که روند نزولی تغییر می کند، که بتواند چیکواسپن کندل ها را بشکند. نکته بعدی: شما می توانید الگوهای کلاسیک را روی چیکو اسپن رسم کنید. نکته سوم: زمانی که چیکواسپن کندل ها را بشکند می تواند نوید یک روند پرقدرت را بدهد. نکته بعدی: زمانی که چیکواسپن مقاومت کندل، کیجنسن و تنکنسن و ابر را رد کند، بعد از پول بک می تواند رشد کند.


Binazir Chart 60

Comments (0)