1,033

آموزش ایچیموکو قسمت 7و8


https://binazirchart.com/post/detail/55/
/تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور ایچیموکو
#موینگ_اوریج_103 یک حمایت بلند مدت بسیار مهم است. اگر سهم بالای ابرکومو بود و اصلاح کرد و به 103 نزدیک شد میتوانید بخرید چون حمایت می شود، #موینگ_اوریج_103 یک نقطه حمایت بسیار معتبر است.
نکته قلقی: اگر مووینگ EMA از ابرکومو بالا زد ولی کندل ها رشدی نداشت بدانید که سهم یک رشد به خودش بدهکار است
نکته قلقی: بعد از افزایش سرمایه، وقتی یک گپی را پر می کند، رشد خوبی انجام می شود.
نکته قلقی: اصلاح کندل بالای ابرکومو موقعیت خرید است.
نکته قلقی: زمانی که از طرقی غیر از ایچیموکو سیگنال خرید دریافت کردید، نگاه کنید که کندل ها در کجای ابر قرار دارد. اگر بالای ابر بود قوی، اگر در ابر بود متوسط و اگر پایین ابر بود ضعیف است. زمانی که کندل ها در تایم روزانه به نزدیکی موینگ 103 آمد یک موقعیت خرید است.

⏲ 2 سال گذشته Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 7و8

⏲ 2 سال گذشته Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/55/
/تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور ایچیموکو
#موینگ_اوریج_103 یک حمایت بلند مدت بسیار مهم است. اگر سهم بالای ابرکومو بود و اصلاح کرد و به 103 نزدیک شد میتوانید بخرید چون حمایت می شود، #موینگ_اوریج_103 یک نقطه حمایت بسیار معتبر است.
نکته قلقی: اگر مووینگ EMA از ابرکومو بالا زد ولی کندل ها رشدی نداشت بدانید که سهم یک رشد به خودش بدهکار است
نکته قلقی: بعد از افزایش سرمایه، وقتی یک گپی را پر می کند، رشد خوبی انجام می شود.
نکته قلقی: اصلاح کندل بالای ابرکومو موقعیت خرید است.
نکته قلقی: زمانی که از طرقی غیر از ایچیموکو سیگنال خرید دریافت کردید، نگاه کنید که کندل ها در کجای ابر قرار دارد. اگر بالای ابر بود قوی، اگر در ابر بود متوسط و اگر پایین ابر بود ضعیف است. زمانی که کندل ها در تایم روزانه به نزدیکی موینگ 103 آمد یک موقعیت خرید است.


Chart -

نظرات (0)