646

آموزش ایچیموکو قسمت 3

Binazir 0

روش سیگنال گیری از ابر کومو https://binazirchart.com/post/detail/193/ ابر دارد به سمت قرمز شدن می رود یا به سمت سبز شدن می رود. اگر سنکواسپن A سنکواسپن B را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش و اگر رو به بالا قطع کند سیگنال خرید می دهد. زمانی که کراس رو به بالا زده می شود ما می فهمیم که سیگنال خرید است یا فروش، یا روند آینده بازار را نشان می دهد. بریک اوت(break out) کردن ابر کندل ها از ابر خارج بشود و بشکند اصطلاحا می گویند بریک اوت(break out) کردن. یک سیگنال بسیار مهم است. شرط مهم: باید یک کندل سبز بالای ابر کومو تثبیت بخورد تا بگوییم این یک سیگنال خرید است. مقاومت ها در ابرها متفاوت است؛ استراتژی بعضی از معامله گران به این صورت است که هر سهمی که کراس مثبت داشته باشد را خرید می کنند. در فارکس نیز شما می توانید زمانی که بازار دو طرفه است در حالت های نزولی زمانی که بریک اوت صورت گرفت فروش بزنید و حد سود را روی دره قبلی بگذارید. نکته قلقی: داخل ابرها مثل یک بادکنک پوک هست و هیچگونه مقاومت و حمایت ندارد. زمانی که یک ابر زخیمی مشاهده کردید و آن را قطع کرد معمولا 80 درصد به ابر بعدی برخورد خواهد کرد. یعنی اگر مثلا سنکواسپن A را رد کرد احتمال دارد به سنکواسپن B برخورد کند.

⏲ 1 year ago Binazir video1

آموزش ایچیموکو قسمت 3

⏲ 1 year ago Binazir video1

روش سیگنال گیری از ابر کومو https://binazirchart.com/post/detail/193/ ابر دارد به سمت قرمز شدن می رود یا به سمت سبز شدن می رود. اگر سنکواسپن A سنکواسپن B را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش و اگر رو به بالا قطع کند سیگنال خرید می دهد. زمانی که کراس رو به بالا زده می شود ما می فهمیم که سیگنال خرید است یا فروش، یا روند آینده بازار را نشان می دهد. بریک اوت(break out) کردن ابر کندل ها از ابر خارج بشود و بشکند اصطلاحا می گویند بریک اوت(break out) کردن. یک سیگنال بسیار مهم است. شرط مهم: باید یک کندل سبز بالای ابر کومو تثبیت بخورد تا بگوییم این یک سیگنال خرید است. مقاومت ها در ابرها متفاوت است؛ استراتژی بعضی از معامله گران به این صورت است که هر سهمی که کراس مثبت داشته باشد را خرید می کنند. در فارکس نیز شما می توانید زمانی که بازار دو طرفه است در حالت های نزولی زمانی که بریک اوت صورت گرفت فروش بزنید و حد سود را روی دره قبلی بگذارید. نکته قلقی: داخل ابرها مثل یک بادکنک پوک هست و هیچگونه مقاومت و حمایت ندارد. زمانی که یک ابر زخیمی مشاهده کردید و آن را قطع کرد معمولا 80 درصد به ابر بعدی برخورد خواهد کرد. یعنی اگر مثلا سنکواسپن A را رد کرد احتمال دارد به سنکواسپن B برخورد کند.


Binazir -

Comments (0)