476

تحلیل هفتگی گلد (06/011/2022)


⏲ 1 سال گذشته elham video2

تحلیل هفتگی گلد (06/011/2022)

⏲ 1 سال گذشته elham video2


elham -

نظرات (0)

ویدئو های مشابه

05:14
بررسی ستاپ معاملاتی elham
781 بازدید 2 سال گذشته
05:40
قوانین اصلی الیوت admin
366 بازدید 2 سال گذشته
06:13
ویژگی های یک کانال مناسب admin
901 بازدید 2 سال گذشته
01:01
آکادمی بزرگ امیرعلیخانی Forex
586 بازدید 2 سال گذشته
00:00
پروژه ی انفجاری
504 بازدید 2 سال گذشته