782

آموزش ایچیموکو قسمت 20


https://binazirchart.com/post/detail/77/
ایچیموکو چیست و سیگنالهای خرید و فروش با اندیکاتور ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/229/

سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن:
سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن صعودي زمانی اتفاق می افتد که در زمان کـراس قیمـت پـایین کومـو قـرار
داشته باشد
سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن نزولی زمانی اتفاق می افتد که در زمان کراس قیمت بالاي کومو قرار داشته
باشد
در مثال زیر سیگنال هاي قوي و ضعیف کراس چیکو اسپن نمایش داده شده است توجه داشته باشید با توجه به
این چیکو اسپن 26 روز عقب تر می باشد ، چیکو می بایست قیمت را کراس نماید . در نقطه A1 چیکو منحنـی
قیمت را از بالا به پایین کراس کرده است ( کراس نزولی)و همزمان قیمت در نقطه A2 قرار دارد با توجه به این
که قیمت در بالاي کومو قرار دارد سیگنال ضعیف فروش صادر شده است.

⏲ 2 سال گذشته Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 20

⏲ 2 سال گذشته Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/77/
ایچیموکو چیست و سیگنالهای خرید و فروش با اندیکاتور ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/229/

سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن:
سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن صعودي زمانی اتفاق می افتد که در زمان کـراس قیمـت پـایین کومـو قـرار
داشته باشد
سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن نزولی زمانی اتفاق می افتد که در زمان کراس قیمت بالاي کومو قرار داشته
باشد
در مثال زیر سیگنال هاي قوي و ضعیف کراس چیکو اسپن نمایش داده شده است توجه داشته باشید با توجه به
این چیکو اسپن 26 روز عقب تر می باشد ، چیکو می بایست قیمت را کراس نماید . در نقطه A1 چیکو منحنـی
قیمت را از بالا به پایین کراس کرده است ( کراس نزولی)و همزمان قیمت در نقطه A2 قرار دارد با توجه به این
که قیمت در بالاي کومو قرار دارد سیگنال ضعیف فروش صادر شده است.


Chart -

نظرات (0)

ویدئو های مشابه

12:42
crypto technical analys
729 بازدید 2 سال گذشته
00:00
04:36
چطور یک nft رو بررسی کنیم nilufar
674 بازدید 2 سال گذشته
06:35
ترید لایو گلد(xauusd) elham
577 بازدید 2 سال گذشته
00:00
آموزش ایچیموکو قسمت 17 Chart
491 بازدید 2 سال گذشته
00:00
آموزش ایچیموکو قسمت 18 Chart
908 بازدید 2 سال گذشته