547

آموزش ایچیموکو قسمت 22


هرگز پیش بینی نکنید که بازار به کجا خواهد رفت
ایچیموکو چیست و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس با ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/191/

https://binazirchart.com/post/detail/79/

· هرگز بالا یا پایین حرکات قیمت را جست و جو نکنید و ذهن خود را درگیر آن نکنید
· همواره به روند اصلی احترام گذاشتهو در مسیر آن معامله کنید
· اجازه دهید که بازار بگوید که روند به پایان رسیده
· عبور قیمت از بعضی ا ز نقاط شرایط الزامی جهت تایید شروع یا پایـان رونـد مـی باشـد پـس بـا صـبرو
تحمل اجازه دهید تا قیمت از این نقاط عبور کند تا شروع با پایان روند تایید شود
· حرکات قیمت را با دید بلند مدت نگاه کنید تا نوسانات و حرکات کوچک برروي شما تاثیرنگذارد
· درك این موضوع که همانطور که معامله در مسیر روند مـی توانـد سـبب موفقیـت هـاي بزرگـی شـود
ممکن است موجب ضررر به همان میزان نیز شود
· درك این موضوع که می توان در هر تایم فریمی معامله کرد

⏲ 2 سال گذشته Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 22

⏲ 2 سال گذشته Chart video1

هرگز پیش بینی نکنید که بازار به کجا خواهد رفت
ایچیموکو چیست و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس با ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/191/

https://binazirchart.com/post/detail/79/

· هرگز بالا یا پایین حرکات قیمت را جست و جو نکنید و ذهن خود را درگیر آن نکنید
· همواره به روند اصلی احترام گذاشتهو در مسیر آن معامله کنید
· اجازه دهید که بازار بگوید که روند به پایان رسیده
· عبور قیمت از بعضی ا ز نقاط شرایط الزامی جهت تایید شروع یا پایـان رونـد مـی باشـد پـس بـا صـبرو
تحمل اجازه دهید تا قیمت از این نقاط عبور کند تا شروع با پایان روند تایید شود
· حرکات قیمت را با دید بلند مدت نگاه کنید تا نوسانات و حرکات کوچک برروي شما تاثیرنگذارد
· درك این موضوع که همانطور که معامله در مسیر روند مـی توانـد سـبب موفقیـت هـاي بزرگـی شـود
ممکن است موجب ضررر به همان میزان نیز شود
· درك این موضوع که می توان در هر تایم فریمی معامله کرد


Chart -

نظرات (0)

ویدئو های مشابه

00:00
بایننس بلاکت کرده؟ academy
761 بازدید 2 سال گذشته
29:44
00:00
آموزش ایچیموکو قسمت 13 Chart
670 بازدید 2 سال گذشته
00:00
Bitcoin Hater FINALLY Gives Up! oracle
606 بازدید 2 سال گذشته
01:42
29:47
00:00
Crypto Macro Support FAILS. $20,000 Bitcoin pizzino
1,274 بازدید 2 سال گذشته
03:27
بررسی nft در سایت checkmynft nilufar
629 بازدید 2 سال گذشته
00:00
Illinois Wants To Be A Bitcoin Mining Citadel! oracle
681 بازدید 2 سال گذشته