329

آموزش ایچیموکو قسمت 24

Binazir Chart 0

https://binazirchart.com/post/detail/107/ https://binazirchart.com/post/detail/204/ اعداد تسلا را جدی بگیرید.در این ویدئو میخواهیم به بررسی شاخص کل بپردازیم و یکی از تکنیک های کینکو هیو ایچیموکو زمانی را هم بررسی کنیم.

⏲ 5 month ago Binazir Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 24

⏲ 5 month ago Binazir Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/107/ https://binazirchart.com/post/detail/204/ اعداد تسلا را جدی بگیرید.در این ویدئو میخواهیم به بررسی شاخص کل بپردازیم و یکی از تکنیک های کینکو هیو ایچیموکو زمانی را هم بررسی کنیم.


Binazir Chart 329

Comments (0)