636

آموزش ایچیموکو قسمت 24


https://binazirchart.com/post/detail/107/ https://binazirchart.com/post/detail/204/ اعداد تسلا را جدی بگیرید.در این ویدئو میخواهیم به بررسی شاخص کل بپردازیم و یکی از تکنیک های کینکو هیو ایچیموکو زمانی را هم بررسی کنیم.

⏲ 1 سال گذشته Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 24

⏲ 1 سال گذشته Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/107/ https://binazirchart.com/post/detail/204/ اعداد تسلا را جدی بگیرید.در این ویدئو میخواهیم به بررسی شاخص کل بپردازیم و یکی از تکنیک های کینکو هیو ایچیموکو زمانی را هم بررسی کنیم.


Chart -

نظرات (0)